ศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ณ ศูนย์ COSHEM

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ณ ศูนย์ COSHEM เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปด้วย สถานีเครื่องทดสอบแรงหนีบและแรงดึง เครื่องทดสอบไฟฟ้าดูด เครื่องทดสอบสิ่งของตกหล่นจากที่สูง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(PPE) เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึง ท่าทางการยกของที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ยังมีสถานีเครื่องทดสอบด้านความปลอดภัยอื่น ๆ อีกมากมาย หากท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อมายังศูนย์ COSHEM เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานได้โดยช่องทางดังนี้
  1. ทางช่องแชทของ Facebook COSHEM
  2. เบอร์ติดต่อ 0 2441 4400 ต่อ 1177 (ธันชนก)
  3. อีเมล thunchanok.tho@mahidol.ac.th

โดยสามารถเข้าศึกษาดูงานครั้งละไม่เกิน 20 ท่าน/รอบ (รอบละ 3 ชั่วโมง) ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าศึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย